Qui som els Rroma? Pestanyós

Objectius

  • Contribuir a la ruptura de les idees preconcebudes i dels estereotips sobre el poble gitano.
  • Apropar la realitat gitana a l’àmbit escolar i a la societat en general.
  • Difondre la cultura gitana i incorporar-la a la cultura catalana com a part del seu mosaic cultural.
  • Potenciar una educació intercultural en el marc d’una realitat plural. 

Activitat

Aquest projecte consisteix en una activitat, de dues hores de durada, en la que un educador gitano explica quin és l’origen geogràfic i històric del poble gitano, quina és la situació de la seva llengua i la distribució geogràfica actual, així com els símbols identificadors. En cada sessió, l’educador passa revista als moments més importants de la història romaní, intenta treure a la llum pública alguns dels estereotips que popularment defineixen el poble gitano i, a continuació, els anul·la i introdueix el concepte d’interculturalitat. Amb aquestes sessions formatives, participem en la formació de la nostra policia, que volem que conegui la societat a qui serveix, també els ciutadans gitanos, per poder reclamar-li una feina de qualitat que estigui allunyada d’actituds discriminatòries. La participació de la Fundació Privada Pere Closa en la formació a l’Escola de Policia de Catalunya es remunta a l’any 2001. Vivim en una societat diversa on valors com la solidaritat, la interculturalitat, la comunicació, la tolerància i el respecte per l’altre són elements clau per a la convivència.