Qui som els Rroma? Pestanyós

Objectius

  • Contribuir a la ruptura de les idees preconcebudes i dels estereotips sobre el poble gitano.
  • Apropar la realitat gitana a l’àmbit escolar i a la societat en general.
  • Difondre la cultura gitana i incorporar-la a la cultura catalana com a part del seu mosaic cultural.
  • Incrementar el nivell d’autoestima dels nens i joves gitanos i implicar-los en l’activitat escolar.
  • Potenciar una educació intercultural en el marc d’una realitat plural.Contribuir a la ruptura de las ideas preconcebidas y de los estereotipos sobre el pueblo gitano.

Activitat

Aquest projecte consisteix en una activitat, de dues hores de durada, en la que un educador gitano explica quin és l’origen geogràfic i històric del poble gitano, quina és la situació de la seva llengua i la distribució geogràfica actual, així com els símbols identificadors. En cada sessió, l’educador passa revista als moments més importants de la història romaní, intenta treure a la llum pública alguns dels estereotips que popularment defineixen el poble gitano i, a continuació, els anul·la i introdueix el concepte d’interculturalitat. Amb aquestes sessions formatives, participem en la formació de la nostra policia, que volem que conegui la societat a qui serveix, també els ciutadans gitanos, per poder reclamar-li una feina de qualitat que estigui allunyada d’actituds discriminatòries. La participació de la Fundació Privada Pere Closa en la formació a l’Escola de Policia de Catalunya es remunta a l’any 2001. Vivim en una societat diversa on valors com la solidaritat, la interculturalitat, la comunicació, la tolerància i el respecte per l’altre són elements clau per a la convivència.