Ajuts Programa CaixaProinfància. Fundació Bancària “la Caixa”

Amb aquesta iniciativa els joves gitanos i gitanes del projecte Siklavipen Savorença que es troben cursant l’ESO, postobligatòria o estudis superiors poden assolir les condicions econòmiques necessàries per optar a una formació digna i en igualtat d’oportunitats. Els Ajuts Programa CaixaProinfància de la Fundació Bancària “la Caixa” han estat atorgats per aquesta entitat a la Fundació Privada Pere Closa des del curs escolar 2010-11 de manera continuada. Durant aquest temps, s’han beneficiat d’aquest ajut 87 joves gitanos i gitanes del projecte Siklavipen Savorença. Els alumnes són proposats per la Fundació Privada Pere Closa i aprovats per la Fundació Bancària “la Caixa”. Posteriorment, es fa un seguiment educatiu acurat de cadascún dels alumnes i per finalitzar, una avaluació per poder calibrar l’aprofitament de l’ajut.

 • Les despeses que cobreix l’ajut de la Fundació Bancària “la Caixa” són les següents:
  – Despeses de matriculació
  – Quotes mensuals del centre educatiu
  – Llibres de text i material escolar
  – Llibre i llicència digital
  – Despeses de desplaçament al centre educatiu
  – Equipament esportiu obligatori
  – Activitats esportives obligatòries realitzades en horari lectiu
  – Sortides escolars
  – Ulleres
 • Els criteris de selecció i assignació són els següents:
  – Els joves han d’estar vinculats a la Fundació Privada Pere Closa, concretament al projecte Siklavipen Savorença implantat a les zones de Badalona, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Lleida.
  – Els joves han d’estar matriculats en estudis secundaris obligatoris, postobligatoris, superiors o no reglats.
  – Els joves han de tenir i mostrar expectatives de promoció escolar.
  – Tindran preferència aquells joves que pateixin una situació econòmica més precària, essent aquest fet un dels factors decisius en l’assignació de les quantitats dels ajuts.