Ajuts Programa CaixaProinfància. Fundació Bancària “la Caixa”

Amb aquesta iniciativa, treballem perquè els nens, nenes i joves gitanos i gitanes del projecte Siklavipen Savorença (educació primària i educació secundaria) puguin gaudir de les condicions necessàries per optar a una formació digna i en igualtat d’oportunitats. Les despeses que cobreix l’ajut són: el material escolar necessari pel desenvolupament de les activitats educatives, material esportiu i ulleres, en el cas que sigui necessari. La concessió dels ajuts del Programa CaixaProinfancia és duradora, ja que fa més de 15 anys que els nostres alumnes els reben.