Beques

Pigmalió

El projecte està dirigit a aquells nens, nenes i joves en risc d’exclusió social, que destaquen per tenir aptituds artístiques. A través d’un programa educatiu integral focalitzat en l’aprenentatge de les arts i en el foment de la creativitat, es pretén incidir en el seu grau de motivació i predisposició per als itineraris formatius. 

Nous Cims

Nous Cims ofereix beques a joves en risc social, compromesos amb la formació, per a que puguin estudiar sense que la seva situació econòmica sigui una impediment. Es financia el cost de la matrícula, del material i de les despeses associades per a joves que vulguin realitzar una formació postobligatòria reglada, prioritzant els cicles formatius.

Catalunya – La Pedrera

L’objectiu del programa és propiciar les condicions socials i econòmiques necessàries per a que infants i joves en situació d’exclusió social puguin millorar la seva formació i aconseguir l’èxit escolar. Es pretén actuar de forma preventiva davant el fracàs escolar, intentant incrementar l’èxit acadèmic dels joves, per a què tinguin un futur laboral qualitativament millor.