Cibercaixa Badalona Sud 

A l’espai Cibercaixa de Badalona Sud gestionem dos projectes; Quedem després de classe i Projecte d’Adolescents. Quedem després de classe és un projecte que proporciona un entorn educatiu i lúdic que complementa la vida escolar dels nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. En aquest espai es duen a terme activitats que potencien el desenvolupament cognitiu, afectiu i social, fomentant així el joc com a eina de diversió. Per tal de continuar acompanyant als infants que passen a l’institut, oferim el Projecte d’Adolescents. Considerem que en aquesta etapa de transició, de tants canvis per a ells com és l’arribada a l’adolescència, és imprescindible poder ampliar l’espai de trobada, d’intercanvi d’idees, d’orientació i d’estudi per a ells, on poden disposar de les eines necessàries per poder treballar habilitats socials i tècniques i hàbits d’estudi. A l’espai Cibercaixa de Badalona Sud gestionem dos projectes; Quedem després de classe i Projecte d’Adolescents. Quedem després de classe és un projecte que proporciona un entorn educatiu i lúdic que complementa la vida escolar dels nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. En aquest espai es duen a terme activitats que potencien el desenvolupament cognitiu, afectiu i social, fomentant així el joc com a eina de diversió. Per tal de continuar acompanyant als infants que passen a l’institut, oferim el Projecte d’Adolescents. Considerem que en aquesta etapa de transició, de tants canvis per a ells com és l’arribada a l’adolescència, és imprescindible poder ampliar l’espai de trobada, d’intercanvi d’idees, d’orientació i d’estudi per a ells, on poden disposar de les eines necessàries per poder treballar habilitats socials i tècniques i hàbits d’estudi. Ens coordinem amb tots els actors que intervenen en l’educació i el desenvolupament dels infants (escola, família, SBAS, PAH…) amb l’objectiu de promoure la parentalitat positiva per millorar els vincles familiars i de l’entorn.

Objectius:

  • Oferir un servei de suport social i educatiu a famílies i menors del districte fora de l’horari escolar amb l’objectiu d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Fomentar la compensació de les desigualtats socials, culturals i econòmiques dels infants i les seves famílies. 
  • Afavorir la socialització i la integració social dels infants i les seves famílies i acompanyar-les en els processos educatius que afecten als seus fills i filles.
  • Oferir un espai d’adquisició d’aprenentatges i competències per a fomentar la compensació de dèficits socioeducatius i de situacions de risc social. 
  • Oferir un espai lúdic on s’estimulin i es potenciïn habilitats emocionals i vivencials de manera continuada a través del foment de la imaginació, la creativitat, les relacions positives, etc.