El passat dia 22 de desembre es va celebrar, per primera vegada des del naixement de la nostra entitat l’any 1998, la Jornada de Professionals de la Fundació Privada Pere Closa.  El nou Patronat va dirigir la jornada, al Centre Cívic Sant Roc de Badalona, on tots els treballadors dels diferents projectes van prendre la paraula per explicar la seva tasca i valorar els reptes de futur i per posar sobre la taula les virtuts i els punts febles amb els que es troben a l’hora de desenvolupar la seva feina.  En aquesta jornada ja es va poder veure de manera pràctica el resultat de la primera decisió estructural presa pel nou Patronat. La Fundació Privada Pere Closa va passar de tenir quatre àrees de treball (Suport a la Formació, Promoció Escolar i Treball amb Famílies, Difusió de Cultura Gitana i Projectes Europeus) a tres àrees de treball: Suport a la Formació, Suport a la Promoció i Cultura Gitana. Els nostres professionals van expressar la seva opinió sobre els últims canvis en el si de la nostra organització i el resultat final va ser l’èxit de compartir informació per trencar barreres invisibles.