CaixaProinfància

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats pels infants i les seves famílies. El programa pretén facilitar tant la millora de la situació dels nens i les nenes i de les seves famílies com desenvolupar les competències i el compromís que els han de permetre assumir amb autonomia aquest procés de millora. Per tal d’aconseguir-ho, el Programa desenvolupa un model d’acció que incideix en les dimensions socials, educatives, psicològiques i sanitàries de les famílies. Gràcies al suport del Programa CaixaProinfància i seguint el seu marc d’actuació, la Fundació Privada Pere Closa ha implementat els serveis de reforç individualitzat, estudi assistit, aula oberta, centre obert, campaments i colònies urbanes. A més, aquest any hem començat a establir trobades amb famílies implementant els tallers familiars. Com a entitat referent a Badalona, hem tramitat altres ajudes en forma de béns, com ara equipament escolar, ulleres i ajudes d’alimentació i higiene. Som entitat referent i prestadora a la xarxa territorial de Badalona Nord i de Badalona Sud, i entitat prestadora a Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet de Llobregat i Lleida (La Mariola). 

L’Equip de Suport i Acompanyament a Famílies neix a partir de la creació del rol de referent a l’entitat i treballem per disposar d’un marc teòric i pràctic comú que garanteixi la qualitat de la intervenció amb les famílies. Acompanyem cada persona per valorar la situació social i educativa i, d’aquesta manera, elaborar un pla de treball conjunt amb la família, que pugui millorar les situacions de necessitat, però, també potenciar les seves fortaleses. Facilitem la derivació a recursos interns de la nostra entitat o a altres entitats i serveis del territori. Realitzem l’acció individual amb la família i afavorim espais de trobada per potenciar la parentabilitat positiva en el grup, tant a adults com a infants.

https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/pobreza/observatorio-caixaproinfancia/presentacion/que-hacemos