CaixaProinfància

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de l’Obra Social ”La Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social. La seva finalitat és promoure i donar suport al desenvolupament d’aquest col·lectiu d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies. El programa vol facilitar la millora de la situació dels nens i les nenes i de les seves famílies per tal de desenvolupar les competències i el compromís que els han de permetre assumir amb autonomia aquest procés de millora. Per tal d’aconseguir-ho, el Programa promou un model d’acció que incideix en les dimensions socials, les educatives, les psicològiques i les sanitàries de les famílies que accedeixen a aquest.

Gràcies al suport del Programa CaixaProinfància, seguint el seu marc d’actuació, la Fundació Privada Pere Closa implementa els serveis de reforç individualitzat, l’estudi assistit, l’aula oberta, el centre obert i les colònies urbanes. Els i les nostres alumnes també gaudeixen dl’altre tipus de béns,  com ara elements fungibles escolars, ulleres, ajudes d’alimentació i l’higiene. Durant l’any 2018 s’han gestionat ajuts per a 360 nens i nenes de la i 245 famílies. A partir de l’octubre de 2018 la Fundació Privada Pere Closa és una entitat referent a la xarxa territorial de Badalona Nord i es continua referenciant  a famílies del territori de Badalona Sud. A més a més, la Fundació Privada Pere Closa és una entitat prestadora a les xarxes de Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i a La Mariola (Lleida).

https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/pobreza/observatorio-caixaproinfancia/presentacion/que-hacemos

Cibercaixa Badalona

El programa Quedem després de classe desenvolupa un suport socioeducatiu per a menors i de conciliació de la vida familiar i laboral de les seves famílies. Impartim formació en l’ús de les noves tecnologies per prevenir la fractura digital, com un recurs comunitari, i per a apropar als infants a les seves possibilitats didàctiques però també a poder fe-ne un ús responsable.

Centre Obert Josep Boada 

Pretenem promoure la igualtat d’oportunitats, afavorir el desenvolupament personal i prevenir el deteriorament de les situacions de risc. A través de diferents activitats es treballen aspectes com els hàbits d’estudi, els hàbits saludables, l’autonomia personal, les competències socials i la participació a activitats esportives i de lleure.

La Tribu Lectora

Volem promoure la competència lectora dels alumnes de primària millorant el seu rendiment acadèmic i, a l’hora, treballar els hàbits d’estudi, l’establiment de rutines, l’autoconcepte i l’autoconciència sobre el seu propi procés d’aprenentatge. Hem implantat una nova proposta pedagògica basada en la gamificació, amb una metodologia activa i centrada en l’aprenentatge individualitzat de l’alumne i l’alumna.

Codocència

Pretenem desenvolupar en l’alumnat les seves competències bàsiques, centrant-nos en la competència comunicativa, lingüística i audiovisual i la competència matemàtica. Aquest projecte està totalment instaurant en el funcionament de sis centres educatius de la zona de La Salut-Llefià de la ciutat de Badalona.