Estudi Assistit La Mariola. Programa CaixaProinfància

Els Estudis Assistits i l’Aula Oberta La Mariola, a la ciutat de Lleida, formen part del Programa CaixaProinfància i estan pensats per a construir un ambient que faciliti i estimuli la realització de les tasques escolars, l’aprenentatge de continguts i l’estudi, de nens i nenes d’educació primària i secundària en horari extraescolar. Es reforcen continguts acadèmics i hàbits d’una manera precisa i personalitzada. Aquestes activitats estan destinades a nens i nenes i joves que no disposen d’un ambient de treball idoni a casa o que presenten indicadors de risc d’exclusió social i pobresa.

Objectius:

  • Desenvolupar l’aprenentatge de les competències bàsiques de cada infant.
  • Fomentar competències d’organització, planificació i desenvolupament en relació amb l’estudi.
  • Promoure la seva autonomia en l’aprenentatge.
  • Fomentar la responsabilitat de l’infant en el seu procés acadèmic.
  • Impulsar i millorar els resultats acadèmics o el rendiment escolar.
  • Incrementar les expectatives de les famílies i dels infants davant la possibilitat d’èxit.
  • Implicar a les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.
  • Formular propostes d’actuació conjuntament amb les famílies i dur-les a terme.
  • Millorar l’autoestima dels infants i enfortir els seus processos de socialització i inclusió social.