Suport a la Formació

Cap d’Àrea: Mercedes Porras Soto

L’Àrea de Suport a la Formació està integrada per un seguit de projectes que ajuden a garantir l’èxit educatiu de l’alumnat gitano d’altres en situació de vulnerabilitat i aconseguir la normalització de la seva presència a les aules, fomentant la igualtat de gènere. Les eines que fem servir per aconseguir-ho són el suport acadèmic mitjançant el reforç escolar i activitats de lleure per ajudar a consolidar continguts, el suport personal per informar, assessorar i acompanyar els i les alumnes i les seves famílies en el procés formatiu, i el suport econòmic per tal d’aconseguir recursos per facilitar l’accés a la formació.

Siklavipen Savorença (Educació amb Tothom)

El Siklavipen Savorença és un projecte de caràcter socioeducatiu adreçat a infants i joves gitanos, les seves famílies, els centres educatius on estudien i les entitats i els serveis de les zones de Badalona, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Lleida. L’objectiu és donar suport a alumnes gitanos perquè assoleixin l’èxit i la normalització educativa.

De la Mà

El projecte De la Mà pretén ser una eina per a conscienciar els joves gitanos i gitanes de la desigualtat de gènere que segueix patint avui dia a la nostra societat. De la mateixa manera, aquest projecte ha de servir per treballar la igualtat d’oportunitats entre els i les joves, promovent pensaments i actituds de canvi en la nostra societat.

Ajuts Programa CaixaProinfància. Fundació Bancària “la Caixa”

Amb aquesta iniciativa els joves gitanos i gitanes del projecte Siklavipen Savorença que es troben cursant l’ESO, postobligatòria o estudis superiors poden assolir la qualitat econòmica necessària per optar a una formació digna i en igualtat d’oportunitats. Els ajuts van destinats a finançar matriculacions, material escolar, material esportiu i transport.

Gestió de beques – Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya

Emmarcades dins del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, som l’entitat escollida per gestionar i realitzar la valoració i seguiment d’aquestes beques adreçades a joves gitanos i gitanes, estudiants de batxillerat, cicles formatius, graus universitaris i màsters.

CaixaProInfància

Afavorim el desenvolupament de les competències dels infants i dels adolescents i de les seves famílies per millorar els seus processos d’integració social i autonomia. Treballem amb una amplia xarxa d’entitats i professionals per donar respostes educatives, extraescolars, lúdiques, terapèutiques i ajudes econòmiques.

Centre Obert La Colla

Pretenem promoure la igualtat d’oportunitats, afavorir el desenvolupament personal i prevenir el deteriorament de les situacions de risc. A través de diferents activitats es treballen aspectes com els hàbits d’estudi, els hàbits saludables, l’autonomia personal, les competències socials i la participació a activitats esportives i de lleure.

La Tribu Lectora

Volem promoure la competència lectora dels alumnes de primària millorant el seu rendiment acadèmic, l’establiment de rutines, l’autoconcepte i l’autoconciència sobre el seu propi procés d’aprenentatge. Hem implantat una nova proposta pedagògica basada en la gamificació, amb una metodologia activa i centrada en l’aprenentatge individualitzat de l’alumne i l’alumna. 

Codocència

El projecte Codocència duu a terme un model d’organització d’aula basat en la docència compartida dins l’aula per a infants de 3r a 6è de Primària. Aquest projecte es realitza a un total de cinc escoles públiques de Badalona amb l’objectiu de promoure el desenvolupament integral de l’infant.

CiberCaixa Badalona Sud

Treballem per proporcionar un entorn lúdic i educatiu que complementi la vida escolar de nens, nenes i adolescents. A través dels projectes Quedem després de classe i Adolescents, organitzem activitats que potencien el desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels infants. Fomentem el joc compartit, l’hàbit d’estudi, la familiarització amb les noves tecnologies, els valors democràtics i solidaris i els hàbits saludables.

Estudis Assistits i Aula Oberta La Mariola

Els Estudis Assistits i l’Aula Oberta La Mariola, a la ciutat de Lleida, formen part del Programa CaixaProinfància i estan pensats per a construir un ambient que faciliti i estimuli la realització de les tasques escolars, l’aprenentatge de continguts i l’estudi, de nens i nenes d’educació primària en horari extraescolar.