Missió, visió i valors

Missió

La Fundació Privada Pere Closa dedica els seus esforços i il·lusions a aconseguir la formació i la promoció del poble gitano a Catalunya i a potenciar la seva imatge positiva, preservar el seu ric llegat cultural i donar-lo a conèixer a la resta de la societat.

Visió

Considerem que a través de l’educació totes les persones poden aspirar a la igualtat d’oportunitats i, per aquesta raó, proporcionem recolzament als infants i joves gitanos que aposten per la formació, fomentant que la relació entre aquests estudiants, els centres educatius, les famílies i l’entorn social, sigui propera i fluïda. 

Valors

Igualtat
Treballem per la igualtat d’oportunitats i per la normalització pel que fa a l’accés a la formació i a la promoció del poble gitano defensant el dret a l’educació dels nostres nens, nenes i joves.

Diferència
Reivindiquem el dret a la nostra pròpia diferència cultural però també el dret a la diferència per raó de gènere, religió, orientació sexual i pensament, així com a la particularitat de cada individu.

Diversitat
Valorem la diversitat interna del poble gitano que demostra que els estereotips i prejudicis no tenen cap raó de ser a l’hora de definir-nos com a comunitat. 

Professionalitat
Reivindiquem una gitanitat oberta, que fa possible que siguem gitanos i tinguem alhora una sòlida formació acadèmica, que ens capacita per dur a terme una feina marcada per la professionalitat.

Interculturalitat
Dissenyem els nostres projectes educatius, socials i culturals pensant en la inclusió cultural i la cohesió social que dibuixen una societat polièdrica i rica. 

Gènere
Treballem pel foment de la igualtat de gènere dins l’entitat, i amb els/les participants i beneficiaris dels nostres projectes, incorporant els valors de la nostra cultura.