Missió, visió i valors

Missió

La Fundació Privada Pere Closa dedica els seus esforços i il·lusions a aconseguir la formació i la promoció del poble gitano a Catalunya i a potenciar la seva imatge positiva, preservar el seu ric llegat cultural i donar-lo a conèixer a la resta de la societat.

Visió

Considerem que a través de l’educació totes les persones poden aspirar a la igualtat d’oportunitats i, per aquesta raó, proporcionem recolzament als infants i joves gitanos que aposten per la formació, fomentant que la relació entre aquests estudiants, els centres educatius, les famílies i l’entorn social, sigui propera i fluïda. 

Valors

Igualtat
Treballem per la igualtat d’oportunitats i per la normalització pel que fa a l’accés a la formació i a la promoció del poble gitano defensant el dret a l’educació dels nostres nens, nenes i joves.

Diferència
Reivindiquem el dret a la nostra pròpia diferència cultural però també el dret a la diferència per raó de gènere, religió, orientació sexual i pensament, així com a la particularitat de cada individu.

Diversitat
Valorem la diversitat interna del poble gitano que demostra que els estereotips i prejudicis no tenen cap raó de ser a l’hora de definir-nos com a comunitat. 

Professionalitat
Reivindiquem una gitanitat oberta, que fa possible que siguem gitanos i tinguem alhora una sòlida formació acadèmica, que ens capacita per dur a terme una feina marcada per la professionalitat.

Interculturalitat
Dissenyem els nostres projectes educatius, socials i culturals pensant en la inclusió cultural i la cohesió social que dibuixen una societat polièdrica i rica. 

Gènere
Treballem pel foment de la igualtat de gènere dins l’entitat, i amb els/les participants i beneficiaris dels nostres projectes, incorporant els valors de la nostra cultura.

Drets Humans
Pensem que tots els éssers humans naixem lliures i iguals, que tenim dret al benestar i a l’educació, a la reputació i a la llibertat de pensament i que hem d’estar protegits contra qualsevol forma d’intolerància.

Medi Ambient
Defensem el medi ambient contra les agressions que pateix per part del ésser humà per garantir una qualitat de vida digna i el futur del nostre planeta i, per tant, potenciem el reciclatge, la reutilització i la reducció de residus.