Cultura Gitana

Cap d’Àrea: Sebastián Porras Soto

L’Àrea de Cultura Gitana vol donar a conèixer la rica i heterogènia cultura gitana per tal de traslladar una imatge positiva del poble gitano que esdevingui real i lliure de prejudicis i autoestereotips. Volem difondre l’especificitat de la cultura gitana com una cultura diferent, propera i enriquidora per tothom, i desitgem promoure el respecte per a totes les seves manifestacions. Una cultura que forma part del mosaic que composa la realitat diversa de la nostra societat. La cultura del nostre poble, que ha estat perseguida durant segles, que encara avui dia continua patint agressions i que és desconeguda per la majoria, requereix el reconeixement institucional que mereix i el respecte de la resta de la societat.

Contes Rromane

Aquest projecte el porten a terme dos educadors i artistes gitanos, acompanyats de música de guitarra en directe, que narren i escenifiquen contes populars gitanos, introduint el concepte d’idioma gitano –Rromano- i explicant l’origen del poble gitano amb una acció lúdica i dinàmica que propicia la participació dels alumnes i l’èxit escolar.

Qui som els Rroma?

Aquest projecte el porta a terme un educador gitano que explica l’origen del poble gitano, quina és la situació de la seva llengua i la distribució geogràfica actual, així com els símbols identificadors per parlar dels estereotips que sovint defineixen el poble gitano, per introduir el concepte d’interculturalitat i per fomentar l’èxit escolar.

Teatre Rromano

Aquest projecte el porten a terme dos educadors i artistes gitanos, acompanyats per una actriu, que formen als alumnes en l’àmbit teatral amb la vista posada en el desenvolupament personal i en un contingut intercultural, per acabar amb la representació d’unes petites obres teatrals basades en contes populars gitanos.

La Rromipen en las letras

Aquest projecte el porten a terme dos educadors i artistes gitanos, acompanyats de música de guitarra en directe, que interpreten i comenten poesia i prosa en llengua espanyola inspirades per la gitanitat. Alguns d’aquests textos es basen en una visió estereotipada, mítica o romàntica, i d’altres s’enlairen més enllà.

Qui som els Rroma? Pestanyós

Aquest projecte el porten a terme uns educadors gitanos, en col·laboració amb l’Àrea de Continguts en Formació Policial de l’Escola de Policia de Catalunya, que imparteixen un mòdul de formació sobre història i cultura gitana, i sobre la necessitat de lluitar contra els prejudicis i els estereotips, als aspirants a policies locals i a Mossos d’Esquadra.

Rromipen. El viatge de la música gitana

Aquest projecte consisteix en un espectacle que intenta explicar l’origen del poble gitano i el viatge des de l’Indostà fins arribar a Espanya, a partir de les diverses músiques que el gitanos van anar forjant en els diferents països on es van establir. Música, llengua, vídeo, història, contes, fotografia, poesia.

Imatge Rromani

Aquest projecte el porta a terme un educador gitano, que és periodista, i que explica cóm es construeix la imatge social del poble gitano a través de la premsa escrita, el cinema, la televisió o la literatura. Una imatge basada en idees preconcebudes, en la generalització i en la construcció de tòpics que prejutgen tot un poble.