CaixaProinfància Badalona

Escola Josep Boada

El programa es duu a terme amb nens i nenes de 3 a 12 anys a l’Escola Josep Boada de Badalona, a través de dues accions: estudi assistit i centre obert. Es pretén reforçar les competències bàsiques dels alumnes millorant els hàbits d’estudi, promoure l’autonomia en l’aprenentatge, incrementar les expectatives d’èxit i fomentar el desenvolupament d’estratègies cognitives. Tot això a través d’una metodologia basada en racons d’aprenentatge. 

Escoles de La Salut-Llefià

El projecte s’executa a sis centres escolars del Barri de La Salut- Llefià:

  • Margarida Xirgu
  • Alexander Galí
  • Ítaca
  • Baldiri i Reixac
  • Josep Carner
  • Feliu i Vegués

Es tracta d’un projecte d’intervenció que té com objectiu acompanyar a l’alumnat durant la seva etapa de primària, per millorar les expectatives d’èxit en el pas a secundària. Es pretén desenvolupar les competències bàsiques (centrant-se en la lingüística i la matemàtica) i enfortir els processos de socialització positiva i d’inclusió social. El projecte compta amb dos pilars bàsics: d’una banda el treball amb les famílies i, de l’altre, la intervenció dins de l’aula en horari escolar, sota el paradigma de la codocència.

Col·legi Santa Joana de Lestonnac

La intervenció realitzada al Col·legi Santa Joana de Lestonnac de Badalona s’articula a través d’un estudi assistit i d’un centre obert. L’estudi assistit es desenvolupa amb els alumnes de 1r, 2n i 3r d’educació primària amb l’objectiu d’oferir un reforç centrat en la millora de la lecto-escriptura. El centre obert, amb el títol Aprenem junts , treballa mitjançant l’esport els valors del respecte, de la tolerància, de la constància, de l’esforç i dels treball en equip.