Formació en Rols de Gènere

Objectius

L’objectiu general d’aquest projecte és sensibilitzar, formar i empoderar a professionals gitanes per a que siguin agents actius en el foment de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista en el si de les comunitats gitanes.

Els seus objectius específics son:

  • Ampliar la capacitat de les promotores escolars per fomentar la igualtat de gènere i prevenir la violència masclista a través de la seva participació en el programa de formació.
  • Fomentar l’aprenentatge entre promotors escolars, altres professionals i activistes gitanes com una forma per sensibilitzar sobre la necessitat de fomentar la igualtat de gènere i prevenir la violència masclista dins de la comunitat.
  • Sensibilitzar l’alumnat gitano i no gitano sobre els rols i els estereotips de gènere.
  • Incidir politicament en la necessiat de treballar per a la igualtat de gènere i per l’erradicació de la violència masclista entre els professionals. Especialment entre aquelles persones vinculades al món de l’educació.