Gestió de beques – Pla integral del Poble Gitano a Catalunya

Emmarcades dins de les accions del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya (PIPG) i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada Pere Closa és l’entitat escollida per gestionar i realitzar la valoració i el seguiment d’aquestes beques adreçades a joves gitanos i gitanes, d’arreu de Catalunya, estudiants de batxillerat, cicles formatius, graus universitaris i màsters. Les beques del PIPG es van començar a implementar al curs 2015-2016 i continúen en l’actualitat. La Fundació Privada Pere Closa rep les sol·licituds dels estudiants i fa un estudi de viabilitat econòmica i una valoració de la trajectòria formativa de cadascún dels alumnes. Amb aquest informe, la Direcció General d’Acció Comunitària i Cívica del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya decideix a qui atorgar la beca i quina quantitat econòmica se li assigna. Posteriorment, la Fundació Privada Pere Closa es qui fa el seguiment educatiu de l’alumne i la valoració final.

 • Aquestes beques cobreixen els següents conceptes:
  – Matrícula universitària
  – Material didàctic
  – Transport
  – Mensualitats
  – Altres