Nous Cims

El programa de Beques Nous Cims neix amb la finalitat de facilitar l’accés a l’estudi i el desenvolupament d’itineraris formatius de joves en risc d’exclusió social que estan compromesos amb els seus itineraris formatius sense que la seva situació econòmica sigui un condicionant determinant.

El programa pretén finançar el cost de la matrícula, el material i els costos associats per a joves que volen realitzar una formació postobligatòria reglada (Universitaris, batxillerat, cursos d’accés, cicles formatius), prioritzant-ne els cicles formatius. Es financien estudis tant en centres públics, com concertats i privats. A més, el programa complementa el valor de la beca oferint altres oportunitats als joves becats com poden ser tallers de desenvolupament de determinades competències, l’accés a mentors professionals o el suport acadèmicEls joves que poden gaudir d’aquestes beques han d’estar vinculats a una entitat social o educativa que l’orienti en el seu itinerari i es comprometi a fer-ne un seguiment. L’entitat social, i l’educador de referència, són claus per a que el programa funcioni.