Siklavipen Savorença (Educació amb Tothom)

El Siklavipen Savorença és un projecte de caràcter socioeducatiu adreçat a nens, nenes i joves gitanos i gitanes, les seves famílies, els centres educatius on estudien i les entitats i els serveis de les zones de Badalona, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Lleida. L’objectiu primordial és donar suport a alumnes gitanos i gitanes perquè assoleixin l’èxit educatiu basant-nos en la incorporació i el foment de la normalització educativa. El projecte Siklavipen Savorença treballa amb una mitjana anual (curs escolar) de uns 150 alumnes tant de primària com de secundària obligatòria, postobligatòria i estudis superiors.

Objectius

 • Impulsar la consecució de l’èxit educatiu de l’alumnat gitano
 • Potenciar la normalització educativa de l’alumnat gitano
 • Promoure la interculturalitat, la igualtat de gènere i la igualtat d’oportunitats

Activitats

 • Amb els alumnes
  Classes de reforç educatiu, tutories individualitzades, sortides lúdic-educatives, tramitació i gestió de beques i ajuts i acompanyaments i dinàmiques de grup
 • Amb les famílies
  Reunions de seguiment educatiu, acompanyaments i sortides lúdic-educatives, tramitació i gestió de beques i ajuts i activitats comunitàries
 • Amb els centres educatius
  Reunions amb els equips directius, tutories trimestrals amb els tutors dels alumnes, contactes regulars amb els professionals dels centres educatius i xerrades i dinàmiques de sensibilització vers la cultura gitana
 • Amb els serveis i entitats
  Reunions de seguiment de casos, reunions de treball comunitari, jornades i mostres d’entitats i serveis

El 100% dels alumnes del projecte aconsegueixen fer el pas a l’ESO amb normalitat.
El 93% dels joves obtenen el graduat escolar.
El 80% dels joves graduats continuen amb els estudis postobligatoris