Xarxa 

Plataformes

 • Plenario del Consejo Estatal del Pueblo Gitano
 • Plenari del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya
 • Plenari del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona
 • Intergrup del Poble Gitano del Parlament de Catalunya
 • Plenari de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona
 • Consell de la Dona de Badalona

Col·laboracions

 • Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Casal dels Infants
 • Pla de Desenvolupament Comunitari de Figueres
 • Serveis Territorials del Departament d’Esnenyament
 • Centre Municipal Ana Díaz Rico del barri de La Florida de l’Hospitalet de Llobregat
 • Pla Educatiu d’Entorn de l’Hospitalet de Llobregat
 • Casal Cívic Badalona-Sant Roc
 • Projecte Intervenció Comunitària Intercultural de Badalona 
 • Atlètic Club Lestonnac de Badalona
 • Comissió de Periodisme Solidari del Col•legi de Periodistes de Catalunya
 • Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de
  l’Audiovisual de Catalunya
 • Fundació Ateneu Sant Roc
 • Associació Voluntaris “la Caixa”
 • Pla Educatiu d’Entorn de Badalona
 • Biblioteca de Sant Roc
 • Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
 • Espai Cultural Font de La Mina
 • Pla de Desenvolpuament Comunitari Besòs-Maresme
 • Pla Educatiu de Barri. La Mina de Sant Adrià de Besòs
 • Centre d’Informació i Assessorament per a Joves 
 • Fundació Ateneu Popular de Sant Roc
 • Fundació Carles Blanch (Centre Sant Jaume)
 • Fundación Secretariado Gitano 
 • Cibercaixa (La Caixa-Consorci Badalona Sud)
 • Cáritas (Servei de Mediació de l’Habitatge)
 • Programa d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra Social “la Caixa”
 • Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
 • Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona
 • Regidoria de Participació i Convivència de l’Ajuntament de Badalona (Consell de la Dona)
 • Centre de Formació per Adults de Sant Roc
 • Serveis Socials Municipals de l’Ajuntament de Badalona
 • Casal Cívic de Sant Roc
 • Centre de Recursos Pedagògics de Badalona
 • Consorci Badalona Sud
 • Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació – IMPO
 • Serveis Educatius de Badalona (Logopeda, Promotora Escolar)
 • Oficina Benestar Social – Sant Roc
 • Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de Badalona
 • Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Àrea d’Educació)
 • Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Àrea d’Infància)
 • Biblioteca de Sant Adrià de Besòs
 • Biblioteca Font de La Mina
 • Centre d’Atenció Primària de La Mina
 • Consorci del barri de La Mina (Equip de gestió)
 • Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Àrea de Participació Ciutadana)
 • Espai Cultural Font de La Mina
 • Serveis Educatius de Sant Adrià de Besòs
 • Servei d’Orientació i Assessorament a la Transició de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (SOAT)
 • Servei Espai Jove (Consorci del barri de La Mina)
 • Servei La Capsa dels Jocs (Consorci del barri de La Mina)
 • UBASP Barri de La Mina (Serveis Socials)
 • Arxiu Històric i Centre de Documentació del barri de La Mina
 • Associació de Dones Adrianes
 • Associació de Veïns La Mina
 • Associació Casal Infantil de La Mina
 • Carta de la Pau (projecte Vita-mina)
 • Casal dels Infants
 • Associació NODOS
 • Salesians Sant Jordi de La Mina
 • Plataforma d’Entitats i Veïns i Veïnes de La Mina
 • Fundació SURT
 • Consorci del barri de La Mina
 • Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona
 • Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona
 • Pla Comunitari Besòs-Maresme
 • Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona
 • Servei d’Intervenció per la Convivència en l’Espai Públic Besòs-Maresme (SIEP)
 • Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen
 • Regidoria de Govern d’Igualtat i Benestar Social (Àrea de Benestar i Drets socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat)
 • Regidoria de Govern d’Educació i Cultura (Àrea de de Benestar i Drets socials l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat)
 • Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
 • Àrea Bàsica de Serveis Socials Districte IV (La Florida – Les Planes)
 • Àrea Bàsica de Serveis Socials Can Vidalet (Esplugues de Llobregat)
 • Àrea Bàsica de Serveis Socials Districte I (Centre)
 • Pla Educatiu d’Entorn de La Florida de l’Hospitalet de Llobregat
 • Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
 • Centre Municipal La Florida Ana Díaz Rico
 • Associació Amics del Fontserè
 • Associació de Veïns de la Florida
 • Serveis Territorials de Lleida (Departament d’Ensenyament)
 • Equipament Cívic Polivalent – Lleida (Casal Cívic)
 • PROSEC Promotora Social de LLeida
 • Ferrero
 • Fundació Port Aventura