El dies 24 i 25 de novembre, va tenir lloc a LaFede (Barcelona) , una reunió amb les diferents organitzacions que integren el projecte SERCo. Aquest projecte està format per diferents fundacions i universitats: UPRC i Four Elements (Grècia), CESIE i IDEA ROM (Itàlia), AMALIPE i TMAF (Bulgària), ERIO (Bèlgica) i la Fundació Pere Closa (Badalona).
El projecte tracta sobre la promoció, la difusió i la inclusió de l’emprenedoria social entre els diferents membres del poble gitano, tant a nivell estatal com a nivell europeu. D’entre les seves accions principals podríem destacar: la promoció social del poble gitano, la creació de capacitats formatives per a la planificació d’empreses socials, el foment de l’aprenentatge mutu i la consciència cultural, l’intercanvi de bones pràctiques i l’impuls de noves iniciatives econòmiques i socials.
A la reunió, es va discutir sobre l’evolució del projecte i sobre les tasques que s’han dut a terme en els últims mesos, així com totes les decisions que s’han de fer cara el futur.
Durant el primer any de projecte, s’han realitzat activitats de direcció i coordinació, com per exemple l’avaluació de l’entorn, els possibles riscos del projecte, la gestió del finançament i les necessitats que tenen les comunitats gitanes a Catalunya.
Cara aquest segon any 2017, el projecte es troba en el millor moment per poder decidir, planificar i canviar amb exactitud aquelles noves idees que sorgeixen:
– La difusió del material i dels recursos pel suport a l’economia i a les empreses socials, identificant quines són aquelles opcions que poden encaixar amb les nostres necessitats.
– La formació i l’aprenentatge, per garantir la possibilitat d’un cert nivell d’èxit professional.
– La publicitat del projecte, perquè el major nombre d’emprenedors i emprenedores gitanes puguin gaudir d’aquesta informació, i facilitar i potenciar les seves inquietuds empresarials.
– L’oportunitat de treballar l’engranatge entre les polítiques d’ocupació i les necessitats de la població gitana amb els professionals de l’administració
Des de la Fundació Pere Closa creiem que el projecte SERCo és un exemple de què no hi ha res impossible, si un treballa, s’esforça i lluita per una mateixa idea.