El passat dissabte dia 22 d’Octubre, es va celebrar la Jornada “Èxit Educatiu del Poble Gitano” al Departament d’Ensenyament de Barcelona.
Durant la primera part de la jornada, el Professor Xavier Besalú, docent d’Educació Intercultural de la Universitat de Girona, va exposar les problemàtiques sociopolítiques i culturals que, en general, afronta l’alumnat gitano en les escoles de Catalunya.
En general, el que més afecta als estudiants gitanos és el fracàs i l’abandonament escolar. Aquestes problemàtiques poden tenir una doble lectura: la cultural i la sociopolítica.
L’èxit escolar és un tema fonamental per a la inclusió social de tota la comunitat gitana. Tot i que encara, en termes culturals, l’escola no està preparada per ser revisada. De fet, els programes escolars encara estan molt lligats a una visió cultural euro cèntrica i lligada a una societat massa dominant. Moltes vegades el problema és que no és estimulant per a els estudiants gitanos, i en molts casos, no solen afavorir un clima intercultural i de confiança recíproca entre l’escola i la comunitat.
De la mateixa manera, és necessari solucionar aquesta qüestió, treballant en els contextos sociopolítics i econòmics dels joves, que en la majoria dels casos, són entorns socials caracteritzats per la pobresa, l’exclusió i la marginació social.
Durant la segona part del matí van parlar els representats de la Fundació Privada Pere Closa. Miguel Ángel Franconetti, va tractar temes y qüestions d’àmbit general, que és necessari recordar per a una efectiva i exitosa inclusió de l’alumnat a les escoles.
Aquesta inclusió, ha de passar per un procés de promoció dels alumnes gitanos en totes les seves etapes educatives i formatives; l’èxit escolar i la promoció sociolaboral; la promoció de la cultura gitana en les escoles; l’eliminació de les barreres comunicatives entre l’escola i la família, gràcies a la preparació intercultural dels professors i el treball educatiu amb les famílies.
Finalment, varen parlar els promotors escolars, qui cada dia treballen en contacte directe amb els alumnes gitanos a les escoles de Barcelona, i amb els joves gitanos que participen al Projecte Siklavipen Savorença i al projecte PEER (Participació, Experiències i Empoderament dels Joves Gitanos) de la Fundació Pere Closa.
Els promotors, a través de la seva perspectiva com a gitanos i com a professionals, han subratllat les problemàtiques que normalment afronten els alumnes confirmant i sostenint els pensaments de Xavier Besalú i Miguel Angel Franconetti.
Alhora, els i les joves que participen dels projectes de la fundació, van testimoniar les experiències directes i les vivències de com es desenvolupen els joves gitanos en contextos acadèmics i en les escoles. En general, sobretot necessiten de l’existència d’una figura que pugui fer créixer l’autoestima i augmentar la motivació dels estudiants.
Per suposat, és necessari activar i reactivar projectes de promoció laboral, amb l’objectiu que es pugui donar sentit a un recorregut educatiu pel jovent i per les noves generacions.
Cal destacar, que durant tot el matí es van obrir nous temes de conversa i de reflexió sobre la importància i la necessitat de la formació i de l’educació pels alumnes gitanos, i que és una part molt important per tal d’integrar a la nostre societat tots aquest joves, que no es poden permetre quedar al marge.
És quasi obligatori que aquesta inclusió social, tal i com han dit els experts del sector, passi sobretot per les noves generacions, a través de la institucions educatives