26L’educació de l’alumnat es converteix en èxit si l’escola i la família s’uneixen i actuen cap a la mateixa fita, a l’hora, garantir la participació i coresponsabilitat de tota la comunitat educativa és fer palès la igualtat d’oportunitats dins d’un context on la diversitat de capitals culturals fan front a l’estigmatització atorgada per les diferents situacions de pobresa.
Tenint en compte que la família és l’eix socialitzador més important de les vides dels nostres infants, es dona prioritat a la participació d’aquestes afavorint processos que milloren la relació entre família i escola, la corresponsabilitat i que fomenten l’interès i el suport familiar en els processos educatius dels seus fills i filles.
Siklovas Khetane: La Salut Llefià
El programa s’ha desenvolupat a sis centres educatius (Escola Josep Carner, Escola Alexandre Galí, Escola Feliu i Veguès, Escola Baldiri Reixac i Escola Itaca) del territori Salut Llefià. Es basa en un model d’aprenentatge inclusiu on quatre tècniques educatives actuen dins de l’aula donant suport a nens i nenes que cursen cicle mitjà i superior d’educació primària. La seva participació dins de l’aula facilita la integració dels alumnes dins de les dinàmiques del grup classe, evitant la desconnexió emocional i cognitiva de l’alumnat dins de l’aula ordinària.
Transversalment es construeixen objectius trimestrals per la millora de l’autonomia, l’apoderament, i les expectatives formatives amb els tutors i tutores escolars, els infants i les seves famílies que formen part del programa.
60 alumnes, 60 famílies, 6 centres educatius i 4 tècniques educatives
Sant Roc
Escola Josep Boada. Siklovas Khetane: Aprenem i juguem
El programa parteix de la col•laboració entre l’Escola Josep Boada i la Fundació Privada Pere Closa amb l’objectiu de millorar els processos formatius d’infants i famílies amb certes necessitats socials i així donar suport i continuïtat a l’acció educativa de l’escola a partir d’activitats extraescolars.
El programa es va iniciar al curs 2012-13, a partir del quart curs es pretén posar el focus d’intervenció en dos eixos: l’aprenentatge servei (participació de famílies del recurs i alumnes en conveni amb diferents organismes) i la millora de les competències bàsiques, fent especial incidència a la competència lingüística.
Per tal de millorar les competències bàsiques s’implementa un itinerari de diferents activitats, com el treball per racons, el teatre, les arts, els hàbits saludables i les TIC’s, amb els alumnes d’infantil fins a cicle mitjà de primària fent incidència a l’expressió oral i abordant la característica lúdica.
En quant a cicle superior d’acord amb les necessitats de l’escola els alumnes de cinquè i sisè van rebre el suport necessari per realitzar els deures, transversalment van treballar diferents tècniques d’estudi i organització, manteniment i promoció de les expectatives formatives, per tal de dur a terme un acompanyament en el traspàs de la primària a la secundària.
A partir de petits projectes i l’experiència del Sam (tallerista, músic i gitano català) tots i totes els/les alumnes van conèixer la història de la Rumba Catalana, així com els diferents artistes clau. A partir de diferents activitats lúdiques i pràctiques els nens i nenes van participar de fragments musicals i aprendre alguns dels elements bàsics de la rumba catalana: les palmes, el ball, la tècnica del ventilador. Els alumnes van treballar de forma lúdica la competència lingüística posant molt d’èmfasi a l’expressió oral del català com a llengua vehicular.
Amb l’objectiu de millorar la relació entre família i escola durant el curs escolar s’ha donat suport tècnic a l’AMPA de l’escola.
89 nens i nenes, 58 famílies, 1centre educatiu, 9 tècnics/ques educatius/ves
Col•laboracions:
7 Mares voluntàries, 1 Àvia voluntària, 3 Alumnes de Batxillerat en conveni de pràctiques amb l’Institut Escola Mare de deu de l’Assumpció, 2 Alumnes en pràctiques del curs de Mediació Comunitària en conveni amb la Fundació Esplai.
Siklovas Khetane: Col•legi Lestonnac
La intervenció educativa s’articula a partir de tres activitats: el reforç de la competència lingüística, el treball amb famílies i els esports amb valors.
La primera es desenvolupa dins de l’horari lectiu amb els alumnes de 1r, 3n i 3r d’educació primària amb l’objectiu de millorar la competència comunicativa lingüística a partir de la lecto escriptura.
La segona és una acció centrada en treballar amb les famílies de manera conjunta i fora de l’horari lectiu, amb l’objectiu de facilitar eines que les ajudin en el procés d’acompanyament dels seus fills i filles per tal d’assolir l’èxit educatiu.
La darrera activitat és un centre obert en què, mitjançant l’esport, es treballen valors com el respecte per l’altre, la constància, l’esforç i el treball en equip.
Durant aquest any s’han ampliat els horaris i les activitats extraescolars del entre obert i, com a suport a la creació de l’AMPA del col•legi, s’organitza un taller de Zumba.
58 nens i nenes, 41 famílies, 1 Centre Educatiu, 4 treballadors/es
Quedem després de classe, Cibercaixa:
Aquest programa del Consorci de Badalona Sud i la Fundació “La Caixa”, gestionat per la Fundació Privada Pere Closa, és un programa adreçat a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys i les seves famílies. S’ha donat un servei de suport social i educatiu, fora de l’horari escolar, amb l’objectiu d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar. Sota un entorn lúdic i educatiu s’han dut a terme activitats que potencien el desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels infants.
30 alumnes, 30 famílies, 11 centres educatius.