Qui som els Rroma? – Proposta didàctica

Proposta creada per Marta Berrocal per a la Fundació Privada Pere Closa

Per donar continuïtat a determinades qüestions de les que es posen en relleu durant la sessió Qui som els Rroma?, hem elaborat un senzill material didàctic, que oferim en forma de proposta perquè els mestres que ho vulguin fer, puguin continuar treballant  sobre alguns dels continguts abordats. 

Aquells qui no hagin gaudit de la sessió també podran desenvolupar les propostes partint de la lectura del text que trobareu a continuació, que forma part del material didàctic i que constitueix un breu resum de les qüestions principals que s’aborden durant la sessió presencial. En aquest text es fa referència a la història del poble gitano, a la seva distribució geogràfica, als seus símbols identificadors, a la seva llengua i als estereotips i prejudicis que pateix. Està escrit per Sebastián Porras Soto, membre de la Fundació Privada Pere Closa i un dels educadors gitanos responsables de les sessions Qui som els Rroma?

 

Material didàctic

Proposta didàctica per a Qui som els Rroma?

Adreçat al professorat. Conté indicacions i orientacions diverses sobre la proposta, així com comentaris sobre cadascuna de les activitats que es plantegen en el dossier per als alumnes.

Dossier per als alumnes

Conté sis activitats diferents que es poden donar fotocopiades.

Descobrir el poble gitano com una estratègia intercultural a l’escola

Text de referència sobre el poble gitano.