La Tribu Lectora

Entenem que la competència lingüística és la base de tots els aprenentatges i, amb aquest projecte, treballem per consolidar-ho i esforçar-nos per la seva adquisició. Es tracta d’un projecte que s’ha mantingut en la mateixa línia metodològica durant diversos anys i volem que evolucioni al llarg del temps, adaptant-se a la realitat i les demandes de la pràctica diària. El projecte està implantat al Col·legi Lestonnac, situat al barri de Sant Roc de Badalona i té com a objectiu principal vetllar per l’adquisició de les capacitats bàsiques en la lectoescriptura en 1r, 2n i 3r de primària, treballant també altres aspectes de l’alumnat com la conducta i socialització.

Les sessions es realitzen basant-nos en dues parts. Primerament, duent a terme un reforç de lectura i d’escriptura a partir de llibres, revistes o altres recursos literaris per treballar amb l’alumne les seves capacitats de lectura a través d’una metodologia més mecànica. En segon lloc, mitjançant la gamificació, treballem amb jocs o activitats més lúdiques per als alumnes amb els quals fomentem un aprenentatge de la lectoescriptura més dinàmic i significatiu.

Objectius:

  •  Desenvolupar la competència comunicativa lingüística. 
  • Fomentar les expectatives d’èxit de l’alumnat.
  • Acompanyar i motivar l’infant en el seu procés d’aprenentatge.
  • Enfortir el procés de socialització positiva i inclusió social.