Centre Obert La Colla

Som un centre obert que treballa amb infants de 3 a 12 anys de l’Escola Josep Boada, ubicada al barri de Sant Roc de Badalona. La nostra fita és fer de l’aprenentatge una experiència divertida i gratificant per al nen o la nena. Utilitzem metodologies que fan protagonista l’infant del seu propi aprenentatge, fent-li prendre consciència del mateix i capacitant-lo en l’aprendre a aprendre. Aquest enfocament ens permet, alhora, treballar l’educació emocional des de l’aprendre a ser, enfocant el seu procés maduratiu des d’una vessant positiva i participativa que el permeti prendre decisions amb criteri de responsabilitat i en favor d’una millor convivència. A través de diferents activitats es treballen aspectes com els hàbits d’estudi, els hàbits saludables, l’autonomia personal, les competències socials i la participació a activitats esportives i de lleure. 

Objectius:

  • Desenvolupar l’aprenentatge de les competències bàsiques de cada infant.
  • Fomentar competències d’organització, planificació i desenvolupament en relació amb l’estudi.
  • Promoure la seva autonomia en l’aprenentatge.
  • Fomentar la responsabilitat de l’infant en el seu procés acadèmic.
  • Impulsar i millorar els resultats acadèmics o el rendiment escolar.
  • Incrementar les expectatives de les famílies i dels infants davant la possibilitat d’èxit.
  • Implicar a les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.
  • Formular propostes d’actuació conjuntament amb les famílies i dur-les a terme.
  • Millorar l’autoestima dels infants i enfortir els seus processos de socialització i inclusió social.