Centre Obert Josep Boada 

Realitzem una tasca social i educativa fora de l’horari escolar per infants d’entre 3 i 12 anys del centre educatiu Josep Boada i al Col·legi Lestonnac de la ciutat de Badalona. Pretenem promoure la igualtat d’oportunitats, afavorir el desenvolupament personal i prevenir el deteriorament de les situacions de risc. A través de diferents activitats es treballen aspectes com els hàbits d’estudi, els hàbits saludables, l’autonomia personal, les competències socials i la participació a activitats esportives i de lleure.

Objectius:

  • Desenvolupar l’aprenentatge de les competències bàsiques de cada infant.
  • Fomentar competències d’organització, planificació i desenvolupament en relació amb l’estudi.
  • Promoure la seva autonomia en l’aprenentatge.
  • Fomentar la responsabilitat de l’infant en el seu procés acadèmic.
  • Impulsar i millorar els resultats acadèmics o el rendiment escolar.
  • Incrementar les expectatives de les famílies i dels infants davant la possibilitat d’èxit.
  • Implicar a les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.
  • Formular propostes d’actuació conjuntament amb les famílies i dur-les a terme.
  • Millorar l’autoestima dels infants i enfortir els seus processos de socialització i inclusió social.