La Coopericolla és el projecte transversal que es realitza al Centre Obert La Colla, en el qual participen infants de tots els cursos. Un espai i una oportunitat per a potenciar la creativitat, el treball en equip i fomentar l’escolta i el respecte de la diversitat d’opinions. El passat 18 d’abril, els infants van sumar esforços per a oferir un punt de venda de productes elaborats per ells mateixos a l’Escola Josep Boada. La Coopericolla va rebre la visita de familiars, amics, companys i veïns del barri, que van contribuir i adquirir algun producte d’entre l’extensa oferta que lluïa a la parada. Tots els infants van treballar col·lectivament per assolir un objectiu comú: finançar la sortida de final de curs. Una manera de posar en valor l’esforç que requereix organitzar i fer realitat una sortida somniada per a totes i tots els membres de la Coopericolla. Aquesta iniciativa va néixer el curs passat i, atesa la gran acollida que va tenir, enguany s’ha repetit l’experiència amb un afegit. Hem volgut incidir en la solidaritat com a valor a desenvolupar en equip, de manera que una quantia dels diners que s’han recol·lectat es donaran.