DREAM

El Projecte DREAMUn enfocament participatiu a l’entorn educatiu per superar la discriminació dels i les joves del poble gitano als nous mitjans (2019-1-ES01-KA201-065756), és un projecte d’àmbit europeu finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea, dins de l’acció clau KA201 de cooperació per a la innovació i l’intercanvi de Bones Pràctiques, associacions estratègiques per a l’educació escolar. La Fundació Privada Pere Closa lidera el Projecte i els socis del mateix són: d’Itàlia: l’Associació Arci Solidarieta, l’Ares 2.0 SRL i l’Instituto Comprensivo Carlo Levi; de Bulgària:  l’Amalipe i el Colegiul National Mihail Sadoveanu; de Rumania: l’Associació Gipsy Eye i l’escola Obedineno Uchilishte P.RSlaveykov i, amb la participació com a membre associat, l’Institut Escola El Prat de Llobregat. El Projecte s’implementarà del setembre del 2019 a l’agost del 2022.

Objectius:

  • Analitzar el fenomen de l’antigitanisme i la discriminació del poble gitano als mitjans digitals, amb un enfocament de gènere, als països implicats i a nivell europeu.
  • Preparar els professors i a les mares i pares, gitanos o no, per reconèixer i afrontar la discriminació i els estereotips contra els gitanos en la comunicació digital dels alumnes.
  • Dissenyar, juntament amb professors, pares i mares, eines i metodologies per combatre la discriminació del poble gitano per convertir-se en una pràctica consolidada.
  • Sensibilitzar als i les estudiants sobre la discriminació contra el poble gitano i fer-los capaços d’identificar i lluitar contra la discriminació.