Xarxa de Prevenció d’Emancipacions Prematures

La Xarxa de Prevenció dels Matrimonis Prematurs és un projecte que, a partir de debats i activitats participatives, treballa per reduir les unions matrimonials entre adolescents i potenciar la finalització dels estudis obligatoris, sobretot fent èmfasi amb les noies gitanes. El projecte ofereix l’oportunitat de cooperar i crear sinergies entre tots els membres de la comunitat educativa, especialment amb els joves, per tal de crear espais de reflexió conjunts que sensibilitzin de la importància d’acabar l’Educació Secundària Obligatòria. Paral·lelament, s’aborda l’impacte que tenen les emancipacions i la creació de nous nuclis familiars en edats prematures, així com la importància d’analitzar en profunditat els tipus i/o opcions de noves metodologies que podrien ser implementades a l’àmbit comunitari. L’objectiu de la Xarxa de Prevenció d’Emancipacions Prematures és oferir eines a professionals dels serveis educatius, a les famílies, als adolescents i a joves, per tal de poder afrontar i combatre els casos d’abandonament escolar que tenen relació amb l’emancipació prematura, posar un focus als entorns més vulnerables o amb vincles a la comunitat gitana. Aquest projecte es treballa en barris com ara, el Bon pasto, Sant Roc o al municipi d’Amposta.

http://chancebg.org/?page_id=191