El passat 12 de desembre les nenes i els nens de sisè curs de l’Escola Ítaca de Badalona, juntament amb l’educadora del projecte Codocència de la Fundació Privada Pere Closa, van introduir-se al món de la geometria d’una manera diferent. Les activitats i reptes que es van plantejar estaven construïdes entre el tutor del grup i l’educadora del projecte. Quina millor manera d’endinsar-se en aquest món que podent provar ells mateixos en què consisteix el volum? Aquest dia, els infants van gaudir construint tota mena de figures. Van aprendre jugant i van conèixer més habilitats innates en cada un d’ells. Amb aquesta línia, el projecte Codocència es va començar a dur a terme fa set cursos a dos centres educatius per acompanyar cap a l’èxit educatiu als infants, millorant l’adquisició de les competències bàsiques d’una manera més dinàmica, motivadora i aplicada. Avui ja són cinc centres educatius, al barri de La Salut de Badalona, on es realitza el projecte. Es planteja com una oportunitat d’atendre a l’alumnat des de diferents punts de vista i amb més enriquiment dins d’una mateixa aula, on els alumnes tenen dos mestres alhora. Tenir aquests referents dins l’aula a l’hora de matemàtiques, de català, de medi, de racons, de projecte, etc. permet a l’adult poder explotar les capacitats dels infants i aprofundir en les seves intel·ligències d’una manera més individualitzada i dinàmica. Així, tant el professor de l’escola com l’educadora treballen conjuntament perquè no hi hagi cap nen ni nena sense les mateixes oportunitats i acompanyament que d’altres.