El passat dia 4 de maig va finalitzar el cicle temàtic titulat Cultura i Arts Gitanes. De l’Índia a la Mediterrània, organitzat per Biblioteques de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i coordinat per la Fundació Privada Pere Closa. El cicle, composat per vuit activitats diferents a vuit biblioteques de Barcelona, ha proposat “un recorregut per descobrir les arts i la cultura gitanes, una cultura ancestral que mira al futur, per què poques persones s’han aturat a mirar lliures de prejudicis la història real o imaginària dels gitanos i les gitanes”. Les activitats han estat les següents:Qui som els Rroma? Història, llengua i estereotips, a càrrec de Sebastián Porras Soto, periodista, escriptor i educador; Hi ha gitanes universitàries?, a càrrec de Marisol Flores Fernández, educadora infantil, i Manuel Cortés Muñoz, educador; Llegim versos gitanos: de Lorca al Tío José Heredia, a càrrec de Sebastián Porras Soto, veu, i Rafael Perona, Falete, guitarra; Existeix un teatre gitano, a càrrec de Juan José Suárez Laso, cantaor i ajudant de direcció d’escena; Cante gitano: la bellesa del dolor, a càrrec de Juan José Suárez Laso, cantaor i ajudant de direcció d’escena, i Rafael Perona, Falete, guitarrista; Com ens han pintat als gitanos?, a càrrec de Mercedes Porras Soto, historiadora de l’art; La ruta de la Jamància: memòries de l’última bullanga i Qui apoquina el que hem jalat? Parlem de la llengua romaní, a càrrec de Pedro Casermeiro Cortés, psicòleg, educador i gestor cultural.