Comença el Projecte DREAM Un enfocament participatiu a l’entorn educatiu per superar la discriminació dels i les joves del poble gitano als nous mitjans (2019-1-ES01-KA201-065756). Es tracta d’un projecte d’àmbit europeu, finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea, dins de l’acció clau KA201 de cooperació per a la innovació i l’intercanvi de Bones Pràctiques, associacions estratègiques per a l’educació escolar. El projecte s’implementarà des del setembre del 2019 a l’agost del 2022 amb els objectius següents: analitzar el fenomen de l’antigitanisme i la discriminació del poble gitano als mitjans digitals, amb un enfocament de gènere, als països implicats i a nivell europeu; preparar els professors i les mares i pares, gitanos o no, per reconèixer i afrontar la discriminació i els estereotips contra els gitanos a la comunicació digital dels alumnes; dissenyar, juntament amb professors, pares i mares, eines i metodologies per combatre la discriminació del poble gitano per convertir-se en una pràctica consolidada i sensibilitzar als i les estudiants sobre la discriminació contra el poble gitano i fer-los capaços d’identificar i lluitar contra la discriminació. La primera reunió de tos els socis europeus que formen part del projecte es durà a terme durant el mes d’octubre a Roma.