El passat mes d’octubre es va engegar una nova línia de suport educatiu al Col·legi Lestonnac de Badalona ampliant el projecte d’Acompanyament Lectoescriptor al curs de quart de primària. D’aquesta manera, aquest projecte educatiu es basa, principalment,  en enfortir la competència lectora i escriptora, encara que també es treballen transversalment valors i conceptes com ara el respecte, la concentració o el gust per la lectura, entre d’altres. Com a novetat, cal destacar que s’ha introduït, en aquest curs, la nova metodologia educativa basada en la codocència, sistema educatiu ja implantat des de fa anys al projecte Codocència, desenvolupat a cinc escoles de Badalona. Així, l’educadora Deme González, que ha treballat al barri de Sant Roc durant deu anys al Centre Obert CiberCaixa, du a terme una tasca educativa conjunta amb els dos tutors de quart de primària en algunes hores de l’horari lectiu a les assignatures troncals, combinant, d’aquesta manera, una atenció personalitzada i integral amb cada infant amb la intervenció educativa amb un grup gran. Finalment, un cop valorat positivament aquest nou servei durant el primer mes, treballant al cicle inicial i mitjà de primària, la perspectiva de futur s’enfoca en seguir ampliant cursos i noves atencions a l’alumnat del centre.