El passat dia 30 de juny va acabar la segona fase del Projecte Trianual per a la Inclusió Educativa dels Nens i els Joves Gitanos a Catalunya, finançat per The Nando and Elsa Peretti Foundation, que té com objectius generals pal·liar l’absentisme escolar i promoure l’èxit educatiu de l’alumnat gitano d’educació primària i secundària i, també, la difusió de la cultura gitana en l’àmbit educatiu. El projecte consisteix en una sèrie d’accions de conscienciació per afavorir les relacions positives entre l’alumne, la seva família i la seva escola o el seu institut, amb especial atenció al paper de les dones gitanes en el procés educatiu, i accions de reforç escolar per l’alumnat. També es contempla la realització d’activitats per a la difusió de la cultura gitana a les aules de les escoles i els instituts. El projecte, en la seva vessant formativa, ha treballat, a llarg del curs escolar 2020-2021, amb 137 alumnes, 94 famílies, 39 centres educatius i 167 professionals de l’àmbit socioeducatiu dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Lleida. El projecte, en la seva vessant cultural, s’ha estès, al llarg del curs escolar 2020-2021, per 12 municipis de Catalunya i ha arribat a uns 2.500 alumnes de 41 centres educatius. Per tant, el projecte té dues línies íntimament relacionades: Formació (Siklavipen Savorença) i Cultura.