La pandèmia de la COVID-19, que pateix la nostra societat des de fa uns mesos, ens ha portat dolor i misèria. Aquest malson, que superarem amb determinació i esforç, també ens ha portat por. El començament del curs escolar 2020-2021 resulta un moment fonamental en l’evolució de la malaltia. Un desafiament colossal pel sistema educatiu i sanitari. Per la societat en el seu conjunt. Entenem i respectem la por dels pares i de les mares. I aquesta por l’haurem de vèncer, tots plegats, amb informació, empatia, innovació, seny, confiança i la garantia de mesures eficaces contra els contagis. Les nostres escoles i els nostres instituts han de ser llocs segurs pels infants i pels joves. També pels adults que treballem als centres educatius. S’han d’administrar les mesures necessàries per que el dret a l’educació sigui compatible amb el dret a la salut. La Fundació Privada Pere Closa es reafirma en el seu compromís amb la formació i la promoció dels infants i dels joves gitanos en època de pandèmia. Considerem que a través de l’educació totes les persones poden aspirar a la igualtat d’oportunitats i no li podem escatimar aquesta possibilitat als nostres fills i filles. Hem de continuar treballant per la normalització del fet escolar en el si del poble gitano defensant el dret a l’educació i la presència de la cultura gitana a les aules, lluitant contra l’absentisme i contra la bretxa digital i en favor de l’èxit escolar dels nostres nens, nenes i joves. Es feina de tots.

.