El passat mes de desembre, els treballadors i les treballadores de la Fundació Privada Pere Closa, joves participants i comunitat educativa dels projectes Xarxa de Prevenció d’Emancipacions Prematures, Romapren i SERCo , ens vam reunir al Centre Cívic de Sant Roc amb l’objectiu de posar en comú les diferents trajectòries dels projectes i les accions que s’han dut a terme per valorar quins són els reptes que se’ns presenten. Aquesta activitat compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i amb el cofinançament pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea, que són respectivament els finançadors dels projectes.

L’acte es va dividir en dues parts; la primera es va dirigir, d’una banda, al projecte Xarxa de Prevenció d’Emancipacions Prematures, a través del qual es busca crear sinergies entre tots els membres de la comunitat educativa i especialment entre els joves, per tal de crear espais de reflexió conjunts per reduir les unions matrimonials i potenciar la finalització dels estudis obligatoris. D’altra banda, es van treballar els projectes Romapren i SERCo, que busquen promoure la participació en l’Economia Social i Solidària de les comunitats gitanes i oferir nous enfocaments per a la inserció sociolaboral basats en idees d’emprenedoria social. Es va fer un intercanvi d’experiències i es van comentar les possibilitats i les dificultats que s’havien trobat dins del projectes, per veure quines noves línies de treball sorgien a partir de les experiències comentades.

Finalment, a la segona part, a través de dinàmiques es va fer una anàlisi de l’entitat per veure quins eren els aspectes forts i quins a millorar per tal de construir un imaginari col·lectiu entre tots els i les participants.