L’equip de professionals del projecte Siklavipen Savorença, per tal de donar continuïtat a la tasca que s’ha dut a terme durant el curs escolar, hem decidit realitzar diferents d’activitats, com ara videotrucades grupals i individuals amb tots els i les alumnes que necessiten rebre suport a l’hora de fer les diferents tasques encomanes pels centres educatius. També elaborem materials per ampliar les feines de l’escola. Proposem als i a les alumnes activitats online, on es treballen exercicis i reptes de raonament, de càlcul, de gramàtica i gimcanes educatives virtuals. Duem a terme totes aquestes tasques coordinant-nos amb els tutors i tutores dels centres educatius. Però, com a conseqüència de la situació de vulnerabilitat i precarietat que pateixen la major part de les famílies, ja que no disposen d’ingressos econòmics pel fet de veure afectada la seva situació laboral, hem reforçat el treball i la relació amb els serveis socials. Així, mantenim contactes assidus amb aquestes famílies recolzant-les i acompanyant-les en els procediments de tramitació d’ajudes i beques a les que poden optar i informant-les de les novetats que sorgeixen diàriament als centres educatius. D’aquesta manera, s’ha decidit transmetre al món un missatge molt important per aconseguir guanyar junts aquesta batalla. Podeu veure-ho en aquest vídeo realitzat amb molt amor. Des del projecte Siklavipen Savorença us diem a tots i a totes: Queda’t a casa! 

https://www.youtube.com/watch?v=y0RSxUKkByY&t=2s