PROSPECT

Promoure el respecte i la tolerància – ProSpecT es un projecte europeu que tracta la violència de gènere. Molt sovint les relacions entre adolescents van acompanyades de violència, que pot anar des de les burles abusives fins als abusos sexuals. Per abordar aquesta situació, establim els objectius següents: educar i sensibilitzar a 1.500 joves de 13 a 18 anys, reforçar la cooperació entre diverses institucions mitjançant la formació de 225 grups d’interès i avaluar, amb 1.000 joves, la manera en que el projecte ha conduït a canvis d’actitud i de comportament. Els formadors treballen directament amb els joves i les famílies en els diferents programes i serveis que ofereix la nostra entitat. L’objectiu final del projecte és poder construir relacions de parella sanes i afectives.

Objectius:

  • Educar i sensibilitzar 1500 joves d’entre 13 i 18 anys orientats a canviar les seves actituds i comportaments davant la violència de gènere.
  • Percepció del respecte i la tolerància com a norma en les relacions dels joves ara i com a adults i a la reducció dels comportaments violents a la seva vida.
  • Reforçar la cooperació entre diverses agències mitjançant la formació de 225 parts interessades i professionals rellevants pel que fa a qüestions relacionades amb la violència de gènere.
  • Augmentar la seva capacitat com a professionals per donar suport al procés de canvi d’actituds i comportaments dels nens envers la violència de gènere.
  • Avaluar com les activitats i l’ús dels resultats han provocat canvis d’actitud i de comportament davant la violència de gènere i implicar als adolescents com a coautors del procés d’avaluació.
  • Augmentar la pràctica de la UE en l’àmbit de l’aplicació de la participació infantil en la prevenció de la violència de gènere.

Per a més informació, accedeix a la pàgina oficial del projecte aquí.