ROMANI AMBASSADORS 2.0

El projecte Romani Ambassadors 2.0 té com a objectiu proporcionar habilitats i competències a formadors d’adults, joves, professors i treballadors gitanos en el procés educatiu per tal d’abordar l’abandonament escolar prematur i la baixa capacitat educativa dels/es fills/es de minories. La mentoria és un enfocament essencial per oferir als estudiants, els i les joves gitanos/es i altres minories un entorn inclusiu per orientar-los cap a l’aprenentatge d’hàbits positius en el procés educatiu a llarg termini, basat en el principi que l’educació de qualitat s’ha d’adaptar a l’alumne en lloc d’exigir-los que s’adaptin a un sistema existent. S’avalua la importància dels mentors gitanos, els anomenats “ambaixadors” en termes de models a seguir com una possible eina per a la implementació efectiva del procés d’integració de les persones gitanes. Presentar l’èxit i els bons resultats de l’educació en el desenvolupament personal és fonamental.

Objectius:

  • Millorar les competències i implicar treballadors socials, assessors i mediadors en el procés de mentoria de participació amb persones gitanes i joves, amb l’objectiu principal de reduir l’abandonament educatiu.
  • Augmentar la representació dels joves gitanos de grups minoritaris -com els nens gitanos- en el procés educatiu a llarg termini, basant-se en el principi de qualitat. L’educació hauria d’adaptar-se a l’alumne en lloc d’exigir que s’adapti a un sistema existent.
  • Abordar les mancances d’habilitats i els desajustos en els treballadors socials que donen suport als joves gitanos a l’educació, proporcionant-los un enfocament de mentor personalitzat que els doni suport i així guiar eficaçment els joves desfavorits en el seu camí cap a una educació inclusiva.

Per a més informació, accedeix al Facebook oficial del projecte aquí.