Objectius

  • Apropar la realitat gitana a la societat en general (contes, música, història, llengua, poesia).

  • Contribuir a la ruptura de les idees preconcebudes i dels estereotips sobre el poble gitano.
  • Difondre la cultura gitana i incorporar-la a la cultura catalana com a part del seu mosaic cultural.

 

Activitat

Els cronistes van difondre les històries més fantàstiques sobre l’origen del poble gitano. Es va dir que érem els descendents de Ham, el fill de Noé. Voltaire va afirmar que els gitanos érem tiges dels sacerdots d’Isis. Fins i tot, es va especular en el seu moment, amb el fet que els gitanos fóssim els supervivents del regne de l’Atlàntida, desaparegut sota les aigües. En la actualitat, existeix un consens científic que ens permet afirmar que l’origen geogràfic del poble gitano, el trobem en una vasta porció de terres que pertanyen a La Índia i a Pakistan. Rromipen, que significa Gitanitat en l’idioma gitano, el Rromano, vol explicar el viatge llegendari del poble gitano des de l’Indostà fins Espanya, essencialment a través de la música, però també de la fotografia, la poesia, el vídeo, el conte i els textos històrics. Al llarg d’aquest viatge i amb el sospir lliure a les temples, els gitanos, des de sempre, hem fet servir el nostre ingeni musical, el nostre sentit del ritme i les nostres habilitats instrumentals al servei de músiques de variadíssim segell amb les que hem conviscut i procreat. Rromipen porta, en viu, dos trossos de la variada música gitana que adorna el nostre planeta: les melodies populars d’una part dels Balcans i el flamenc dels calós ibèrics. Descobrim una bandera lliure i un himne que abraça amb tendresa. I a qui tingui la mirada neta, potser el sorprendrà la pell de gallina al sentir els descarnats records dels patiments, de la persecució de reis i criminals, que va sofrir, i potser sofreix, el poble gitano en les seves carns morenes.

Podeu veure la notícia de l’estrena de Rrommipen. El viatge de la música gitana al Teatre Akadèmia.