SERCo i Romaprem 

Els Projectes SERCo i Romaprem  impulsen noves iniciatives solidàries entre els més joves, així com la creació de xarxes amb les comunitats i les diferents entitats, amb la finalitat de promoure la participació social dels joves gitanos en el seu barri i a les diverses plataformes. S’ofereix acompanyament i tutorització als joves que participen a les plataformes d’economia social i solidària, promovent, així, les iniciatives comunitàries. Unes iniciatives que proven d’oferir un ventall més ampli d’opcions per inserir-se dins del mercat laboral, tot seguint les línies d’emprenedoria i integració socioeconòmica.

http://serco-project.eu/es/