El passat dia 30 de juny va acabar la tercera i última fase del Projecte Trianual per a la Inclusió Educativa dels Nens i els Joves Gitanos a Catalunya, finançat per The Nando and Elsa Peretti Foundation, que ha tingut com objectius generals pal·liar l’absentisme escolar i promoure l’èxit educatiu de l’alumnat gitano d’educació primària i secundària i, també, la difusió de la cultura gitana en l’àmbit educatiu. El projecte, en la seva vessant formativa, ha treballat, al llarg del curs escolar 2021-2022, amb 150 alumnes, 101 famílies, 49 centres educatius i 154 professionals de l’àmbit socioeducatiu dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Lleida. El projecte, en la seva vessant cultural, s’ha estès, al llarg del curs escolar 2021-2022, per 15 municipis de Catalunya i ha arribat a uns 3.100 alumnes de 45 centres educatius. Per tant, el projecte té dues línies íntimament relacionades: Formació (Siklavipen Savorença) i Cultura. Durant els tres anys que ha durat el projecte, hem pogut treballar en l’acció educativa, de manera regular, amb, aproximadament, 150 alumnes, 100 famílies, 50 centres educatius i 200 professionals de l’àmbit socioeducatiu. Durant els tres anys que ha durat el projecte, hem pogut treballar en l’acció cultural, de manera puntual, amb, aproximadament, 7.500 alumnes, 80 centres educatius i 300 professionals de l’àmbit socioeducatiu.