Suport a la Formació

Cap d’Àrea: Mercedes Porras Soto

L’Àrea de Suport a la Formació està integrada per un seguit de projectes que ajuden a garantir l’èxit educatiu de l’alumnat gitano i aconseguir la normalització de la seva presència a les aules. Les eines que fem servir per aconseguir aquesta fita són el suport acadèmic mitjançant el reforç escolar, per ajudar a consolidar continguts; el personal, per informar, assessorar i acompanyar els alumnes i les seves famílies en el procés formatiu; i l’econòmic per aconseguir recursos econòmics i d’aquesta manera facilitar l’accés a la formació.

Siklavipen Savorença (Educació amb Tothom)

El Siklavipen Savorença és un projecte de caràcter socioeducatiu adreçat a infants i joves gitanos, les seves famílies, els centres educatius on estudien i les entitats i els serveis de les zones de Badalona, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Lleida. L’objectiu és donar suport a alumnes gitanos perquè assoleixin l’èxit i la normalitat educativa.

Ajuts Programa CaixaProinfància. Fundació Bancària “la Caixa”

Amb aquesta iniciativa els joves gitanos i gitanes del projecte Siklavipen Savorença que es troben cursant l’ESO, postobligatòria o estudis superiors poden assolir les condicions econòmiques necessàries per optar a una formació digna i en igualtat d’oportunitats. Els ajuts van destinats a finançar matriculacions, material escolar, material esportiu i transport.

Estudi Assistit La Mariola. Programa CaixaProinfància

L’Aula Oberta i Estudi Assistit de La Mariola, a la ciutat de Lleida, estan pensats per construir un ambient que faciliti i estimuli la realització de les tasques escolars, d’aprenentatge, d’estudi i lleure dels alumnes d’educació primària. Aquest espai està adreçat preferentment a infants que no disposin d’un ambient de treball a casa o que presenten alguns indicadors de risc.

Gestió de beques – Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya

Emmarcades dins del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, som l’entitat escollida per gestionar i realitzar la valoració i seguiment d’aquestes beques adreçades a joves gitanos i gitanes, que han accedit a estudis superiors a través de la prova de majors de 25 anys, estudiants de cicles formatius i batxillerat